sr en ru
sr en ru


Dobrodošli

Opšte

Proizvodni program FLUIDOTEHNIC-a baziran je na sopstvenom razvoju. Zahvaljujući tome svi proizvodi su rezultat rada inženjerskog tima kao i kvalitetnih i obučenih radnika u proizvodnji i montaži. Svaki serijski proizvod tokom osvajanja prolazi kroz faze izrade prototipa, funkcionalnih ispitivanja i provere u realnim eksploatacionim uslovima. Zatim se vrši otklanjanje svih eventualnih nedostataka i na osnovu toga pušta probna serija. Na taj način se dolazi do visokog kvaliteta proizvedenih uređaja. Ukoliko se radi o pojedinačnoj proizvodnji po završenim funkcionalnim ispitivanjima proizvod se isporučuje kupcu.

 
 

Istorija

FLUIDOTEHNIC d.o.o. Vrnjačka Banja osnovan je 1993. godine kao preduzeće za projektovanje, proizvodnju, usluge i inženjering nestandardne opreme i sistema iz oblasti hidraulike, pneumatike i tehnike podmazivanja. Ovaj program nije slučajno izabran, jer kad je u pitanju pojedinačna, specijalna i maloserijska proizvodnja veliki proizvođači ove opreme zbog svoje inertnosti nisu pratili potrebe i zahteve tržišta. Sa druge strane najveći broj malih firmi ne poseduje odgovarajući tehničko-tehnološki kadar da brzo i kvalitetno rešava probleme iz ove oblasti.

FLUIDOTEHNIC je vrlo brzo postao vodeći proizvođač ove opreme u Srbiji. Sam proizvodni program je vezao FLUIDOTEHNIC za velike sisteme gde su najteži mogući uslovi rada kao što su rudnici sa površinskom i jamskom eksploatacijom, železare, cementare, livnice, hidroelektrane, brodogradilišta,luke i.t.d.

1994. godine otpočelo se sa razvojem elektrohidrauličnih podizača (otkočnika) za potrebe proizvođača dizalica, bagera i transportnih traka na površinskim kopovima. Vrlo brzo su se prve količine ovih hidrauličnih uređaja pojavile na tržištu. Na ovaj način je FLUIDOTEHNIC postao jedini proizvođač otkočnika u Srbiji a vrlo prepoznatljiv po kvalitetu u Evropi.Danas

FLUIDOTEHNIC d.o.o. je od svog osnivanja do danas neprekidno ulagao kako u proširenje proizvodno-poslovnog prostora tako i u nabavku savremene opreme za proizvodnju, kontrolu i tehno-ekonomsku podršku. Smešten je u industrijskoj zoni Vrnjačke Banje na placu veličine ~2ha. Sastoji se od nekoliko objekata povezanih u funkcionalnu celinu površine 5000 m2. Ceo kompleks je ukompovan u okolinu jer se vodilo računa o zdravlju, zaštiti na radu i zaštiti životne sredine.

Razvoj i plasman

Istraživanje tržišta, razvoj uređaja, tehnička pomoć i besplatna obuka kadrova svih naših kupaca je osnovni zadatak ove službe. Dugogodišnje iskustvo na razvojnim zadacima hidraulike, pneumatike i tehnike podmazivanja kao i podrška najsavremenije kompjuterske tehnologije su garancija da će se dati optimalno tehničko rešenje. Tokom razvoja svaki uređaj prolazi precizno definisanu proceduru od davanja projektnog rešenja preko izrade i ispitivanja prototipa do puštanja u serijsku proizvodnju.

 

Proizvodnja i montaža

Sastoji se od nekoliko pogona i odelenja: livnice obojenih metala, mašinskog pogona, bravarskog odelenja, montaže i tehničke kontrole. Sve operacije od livenja do završne mašinske obrade vrše se na novoj opremi univerzalnim i programskim mašinama. Kontrola pozicija i sklopova je 100%. Po završenoj montaži svaki uređaj se ispituje na probnom stolu i na osnovu rezultata izdaju odgovarajući certifikati i garancije. Na svaki poziv korisnika servisne ekipe sa rezervnim delovima i potrebnim alatom dolaze u najkraćem mogućem roku, bez obzira da li je oprema u garantnom ili vangarantnom roku.

Komercijala i finansije

Koordinaciju rada drugih službi, nabavku, prodaju i vezu sa drugim finansijskim institucijama, kao i praćenje pokazatelja rada firme uz pomoć savremenih kompjuterskih sistema i odgovarajućih softwera vrši ova celina.

 

Misija

"FLUIDOTEHNIC" je savremeno, društveno odgovorno privredno društvo, koje teži da dostigne veću ekonomičnost i efikasnost uz potpuno zadovoljenje zahteva i očekivanja kupaca asortimanom i vrhunskim kvalitetom svojih proizvoda. Menadžment "FLUIDOTEHNIC"-a teži da zadovolji interese isporučilaca, svojih zaposlenih i celokupne društvene zajednice, da poboljšava svoj uticaj na životnu i radnu sredinu i tako realizuje očekivanja svih zainteresovanih strana.

Vizija

"FLUIDOTEHNIC" ima viziju da na svim tržištima bude lider u svojoj oblasti, prepoznatljiv po kvalitetu proizvoda i usluga. Njegova pokretačka snaga je stalni dijalog sa okruženjem i zaposlenima.

 
 

Strategija

• Nastup na tržištu - stalnim, sopstvenim razvojem i uvođenjem novih tehnoloških rešenja i savremene proizvodne opreme.
• Standardi ponašanja - skup pravila u ponašanju zaposlenih na radu, pri internom i eksternom komuniciranju, motivisanih za lični stručni razvoj i orijentisani ka zadovoljenju potreba kupaca/korisnika i ukupnom razvoju preduzeća.
• Pokretačke snage - visok kvalitet tehničko-tehnoloških podloga koji obezbeđuje potpunu racionalnost svih postupaka i visoka svest zaposlenih zasnovana na međusobnom uvažavanju i poverenju, pripadnost kolektivu i pojedinačni doprinos ugledu preduzeća.
• Poboljšanje učinaka naših procesa u zaštiti životne i radne sredine uz poštovanje važećih zakona i propisa – optimalna potrošnja energije i prirodnih resursa, eliminisanje emisija u vazduh/vodu/zemljište, smanjivanje i otpremanje generisanog otpada i smanjivanje rizika od potencijalnih udesa u radnoj i životnoj sredini.Video