sr en ru
sr en ru

Fluidotehnic je osnovan 1993 godine.


Hiljade uređaja su u eksploataciji u najtežim klimatskim i radnim uslovima od severnih polarnih do tropskih.