Servis i usluge


 

Po servisu i remontu vrši se  funkcionalno ispitivanje opreme na probnom stolu i na osnovu toga izdaju odgovarajući atesti i garantni listovi.