sr en ru
sr en ru

  • Aktuator-hvataca-sina-15T-220.jpg
  • AKTUATOR-GOSA-CISTO.jpg
  • Akutatori hvatača šina [translations pending]

    Aktuator je uređaj čija je osnovna namena ostvarenje velikih sila za kočenje koje se najčešće sreću za potrebe sidrenja kod velikih kranova. Aktuatori proizvedeni u Fluidotehnic-u odlikuju se kompaktnošću konstrukcije, pouzdanošću u radu i visokim estetskim nivoom.

     

    Series