online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Elektroupravljačke jedinice

ORMAN.jpg

U serijskoj proizvodnji postoje upravljačke jedinice za dvolinijske, progresivne, jednolinjske i višelinijske sisteme za centralno podmazivanje. Ove elektro jedinice vrše upravljanje i kontrolu rada sistema centralnog podmazivanja. sistemom Rukovanje za podmazivanje moguće je u ručnom i automatskom režimu. Regularni režim rada je automatski, ručni režim se bira za potrebe podešavanja servisnih radnji. Jedinica je opremljena svom potrebnom signalizacijom, smeštenom spolja na ormanu, preko koje se prati rad pojedinih komponenti sistema, kao i sve moguće greške sistema u toku rada, kao što su: prestanak rada neke od pumpi, pucanje cevovoda, prestanak rada razvodnika, dozatora, itd. Pogon svih pumpi je zaštićen od preopterećenja bimetalnim prekidačima, koji su sastavni deo motorno zaštitnih sklopki. Upravljanje i kontrola rada sve vreme se vrši pomoću PLC-a u koji je ubačen odgovarajući program rada sistema. Parametri rada i kontrole, kao što su: vreme pauze, vreme rada sistema, vreme rada pumpi, kontrolna vremena i ostali parametri se vrlo jednostavno preko funkcionalnog panela na vratima ormana mogu menjati i u toku rada. Svi navedeni parametri mogu da se prate i menjaju u kabini rukovaoca. Na zahtev kupca mogu da se prate i neki drugi parametri rada sistema kao i način rada istog. Uz upravljačku jedinicu isporučuje se origanalni softver proizvođača isporučene opreme, ili aplikativni softver u elektronskoj formi. Svaka upravljačka jedinica može imati mogućnost proširivanja RS232, RS485 ili Ethenert portova u zavisnosti od primenjene opreme. Umrežavanje je jednostavno pomoću: Modbus, Profibus, Facon, TCP/IP ... Postoji galvanska odvojenost upravljačkih signala kontrolera i izvršnih elemenata. U samoj jedinici su ugrađene komponente renomiranih svetskih proizvođača kao što su: SIEMENS, ABB, OMRON, ili po zahtevu kupca.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt