online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Pokazivač sa regulacijom protoka

Pokazivac-sa-regulacijom-protoka-10-0230.jpg

Pokazivač sa regulacijom protoka namenjen je za ugradnju u sisteme za podmazivanje i hlađenje uljima gde je neophodna kontrola i regulacija protoka. Kontrola je vizuelna preko providnih stakala. Podešavanje uređaja je veoma jednostavno. Njegova robusna konstrukcija, kvalitetno odabrani materijali i precizna izrada delova omogućuju nesmetani rad i u najtežim uslovima rada kakvi vladaju u železarama, cementarama, fabrikama celuloze, bagerima površinskih kopova, itd.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt