online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Pneumatska pumpa za pretakanje ulja

Pneumatska pumpa za pretakanje ulja koristi se za pretakanje ulja iz buradi ili cisterni kako u servisnim radionicama tako i na terenu gde je prisutan vazduh pod pritiskom. Predviđena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Pumpa je klipnog dejstva i može da se montira direktno na otvor od 2".)

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt