online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Elektromotorna pumpa za pretakanje masti

Elektomotorna pumpa za pretakanje koristi se kod centralnih sistema za podmazivanje za atomatsku dopunu pumpi sa mazivom, kao i za pretakanje maziva iz jednog rezervoara u drugi. Predvidjena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Elektromotorna pumpa za pretakanje je opremljena zupčastom pumpom namenjenom za mast. Na usisnom vodu pumpe nalazi se usisni filter koji štiti pumpu i čitav sistem od ulaska nečistoća, a na potisnom vodu ugrađen je ventil sigurnosti koji pumpu štiti od preopterećenja. Montira se na standardnu bačvu za mast od 200 dm3.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt