online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Agregat za centralno podmazivanje – dvolinijski sistem (sa hidrauličkim razvodnikom)

10-2100-1a.jpg

Agregat za centralno podmazivanje mašću i uljima koristi se kod dvolinijskih sistema. Predviđen je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. U rezervoaru može biti postavljen nivostat za max i min nivo maziva koji se može iskoristiti za automatsku dopunu. Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervaru i bira se njegov opseg prema potrebama kupca. Radi se u tri varijante rezervoara od 50, 80 i 100 dm3. Preporučujemo da se dopuna rezervoara zbog čistoće maziva i sprečavanja zarobljavanja vazduha u mazivu vrši pomoću pumpe za dopunu. Pumpa je klipnog dejstva i izvodi se u tri varijante protoka i radnog pritiska. Snabdevena je manometrom i ventilom sigurnosti koji sprečava njeno preopterećenje. Iz pumpe mazivo se filtrira i potiskuje u hidraulični razvodnik masti. Hidraulički razvodnik je upravljačko regulacioni uređaj. U trenutku kada pritisak u magistralnom vodu dostigne zadatu vrednost (50 - 300 bar) vrši se automatsko prebacivanje magistralnih vodova a mikroprekidač elektroindikatora signalizira da je ciklus podmazivanja završen. Po uključenju pumpe razvodnik automatski puni mazivom drugu magistralu i ponavlja ciklus podmazivanja. Na taj način omogućeno je veoma jednostavno upravljanje radom celog sistema za podmazivanje.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt