sr en ru
sr en ru

  • Pneumatska pumpa za podmazivanje

    Pneumatska pumpa za podmazivanje koristi se kod centralnih sistema za podmazivanje i za pojedinačna podmazivanja kako u servisnim radionicama tako i na terenu gde je prisutan vazduh pod pritiskom. Predviđena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Pumpa je klipnog dejstva i montira se direktno na standardnu bačvu za mast od 200 dm3.

    Serije