sr en ru
sr en ru

  • Nožna pumpa

    Nožna pumpa se koristi za pojedinačna podmazivanja gde je potrebno ostvariti visoke pritiske za savladavanje otpora u podmaznom mestu. Njena robusna konstrukcija, adekvatno odabrani materijali, precizna izrada su garancija za dug vek uređaja i primenu u najtežim uslovima rada koji vladaju u železarama, cementarama, površinskim kopovima servisnim radionicama, itd.

    Serije