sr en ru
sr en ru

  • Kontrolni uređaj

    Kontrolni uredjaj namenski se proizvodi za dvolinijske sisteme centralnog podmazivanja mašću u najtežim uslovima rada kakvi su na površinskim kopovima, rudnicima, železarama, cementarama i.t.d. Pritisni prekudači podešavaju se na radni pritisak od 50- 200 bar. U trenutku dostizanja zadatog pritiska u jednoj magistrali mikroprekidač, koji je u sastavu pritisnog prekidača aktiviranjem signalizira upravljačkoj jedinici sistema za podmazivanje da je dostignut traženi pritisak u odgovarajućoj tački sistema za podmazivanje. Na osnovu te informacije kod sistema sa elektromotornim razvodnikom upravljačka jedinica isključuje pumpu i uključuje elektromotor razvodnika koji prebacuje razvodnik u drugi položaj i na taj način priprema instalaciju za sledeći ciklus podmazivanja. U drugom ciklusu mast se potiskuje kroz drugu magistralu. Kod sistema sa hidrauličkim razvodnikom masti prebacivanje vrši razvodnik a kontrolni uređaj daje informaciju da je pre završetka ciklusa podmazivanja dostignut traženi pritisak u odgovarajućoj tački (najčešće na kraju instalacije.

    Serije