sr en ru
sr en ru

  • Hidraulicki-razvodnik-masti-10-0625.jpg
  • Hidraulicki-razvodnik-masti-10-0650.jpg
  • Hidraulički razvodnik masti

    Hidraulički razvodnik masti ugrađuje se kod dvolinijskih sistema za centralno podmazivanje mašću kao upravljačko regulacioni uređaj. U trenutku kada pritisak u magistralnom vodu dostigne zadatu vrednost (50 - 350 bar) vrši se automatsko prebacivanje magistralnih vodova a mikroprekidač elektroindikatora signalizira da je ciklus podmazivanja završen. Po uključenju pumpe razvodnik automatski puni mazivom drugu magistralu i ponavlja ciklus podmazivanja. Na taj način omogućeno je veoma jednostavno upravljanje radom celog sistema za podmazivanje. Zbog svoje robusne konstrukcije, velikog protočnog preseka i jednostavnog upravljanja celim sistemom ovaj uređaj je veoma pogodan za primenu u železarama, rudnicima, na bagerima, cementarama gde besprekorno radi u najtežim uslovima.)

    Serije