sr en ru
sr en ru

  • Visevoda-pumpa-10-2500-1.jpg
  • Visevoda-pumpa-10-2500.jpg
  • Visevoda-pumpa-10-2500-transparent.jpg
  • Visevoda-pumpa-10-2550.jpg
  • Visevoda-pumpa-10-2550-1.jpg
  • Elektromotorna viševoda pumpa

    Elektromotorna viševoda pumpa za podmazivanje mašću i uljima koristi se kod višelinijskih centralnih sistema za podmazivanje. Promenljivog je protoka sa mogućnošću nezavisne regulacije protoka maziva od minimuma do maksimuma svakog izlaza. Po potrebi protok na određenom izlazu može da se isključi. Broj izlaza pumpe bira se pri naručivanju i kreće se od jednog do trideset dva. Rezervoari u standardnoj verziji su zapremine 10 dm3 ili 30dm3 a po potrebi mogu biti i drugačiji.

    Serije