sr en ru
sr en ru

  • VISEVODI-10-2800.jpg
  • 10-2900.VISEVODI.jpg
  • Agregat za višelinijsko podmazivanje

    Agregat za višelinijsko podmazivanje mašću i uljima koristi se kod višelinijskih centralnih sistema za podmazivanje. Pumpa je promenljivog protoka sa mogućnošću nezavisne regulacije protoka maziva od minimuma do maksimuma svakog izlaza. Po potrebi protok na određenom izlazu može da se isključi. Broj izlaza pumpe bira se pri naručivanju i kreće se od jednog do petnest. Ventili sigurnosti štite svaki izlaz od preopterećenja i podešavaju se nezavisno od 50 do 300 bar-a. U koliko dođe do zapušenja nekog podmaznog mesta ventil se otvara, mazivo ističe van i na taj način štiti pumpu i upozorava na neispravnost. Izlazi mogu da se izvedu na jednu ili drugu stranu agregata. Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervaru i bira se njegov opseg prema potrebama kupca.

    Serije