sr en ru
sr en ru

Isporučioci


Poslovna politika "FLUIDOTEHNIC"-a je razvijanje partnerskih odnosa sa svim poslovnim partnerima na osnovu zajedničkih interesa i uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama. Iz tog razloga, isporučioci su samo provereni i pouzdani partneri koji se preispituju jednom godišnje prema utvrđenim postupcima i kriterijumima i koji se nalaze na Listi odobrenih isporučilaca.

Lista odobrenih isporučilaca

 • 14 OKTOBAR Kruševac
 • 2RS MARKET Beograd
 • ATB SEVER Subotica
 • ATENIC COMMERCE Čačak
 • BAKAR PLUS Kraljevo
 • COMEL Beograd
 • EMCO AD Vrnjačka Banja
 • FABRIKA MAZIVA Kruševac
 • FABRIKA VAGONA LIVNICA Kraljevo
 • FADIP Bečej
 • FABRIKA REZNOG ALATA Čačak
 • HAHN+KOLB Beograd
 • INDEL KONTROL Vrnjačka Banja
 • JEEP COMMERC Beograd
 • JUGOMETAL Kraljevo
 • KOPEX MIN FITIP Niš
 • KRUNA PRODUKT Vrnjačka Banja
 • MAŠINSKI CENTAR TANKOSIĆ Čačak
 • MESER TEHNOGAS Beograd
 • MIKROKONTROL Beograd
 • ORLIKON Štulac
 • POLILAS Trstenik
 • POLITERM Beograd
 • PPT ARMATURE Aleksandrovac
 • PPT HIDRAULIKA Trstenik
 • PPT ZAPTIVKE Trstenik
 • RECA Beograd
 • SLOVAS Čačak
 • SN KOMERC Čačak
 • STROJNA Subotica
 • TEHNOGRAD INŽENJERING Kraljevo
 • TEHNOKOMERC Kruševac
 • TRITON OIL Beograd
 • UNIVERZAL M4 Vrnjačka Banja
 • VALJAONICA BAKRA Sevojno
 • WEST PNEUMATIC Trstenik
 • WURTH Beograd
 • ZORA 53 Trstenik
 • ZVEZDA HELIOS Gornji Milanovac
 • KONČAR MES Zagreb