online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Pritisni prekidač

Pritisni-prekidac-10-0300.jpg

Pritisni prekidač je elektrohidraulička komponenta čiji je zadatak da pošalje informaciju o dostignutom unapred zadatom pritisku u hidrauličkoj ili u instalaciji za podmazivanje. Spada u grupu klipnih pritisnih prekidača gde je u kućištu smešten klip koji zahvaljujući finoj obradi i preciznoj izradi zaptiva. Ovo rešenje je omogućilo izuzetno mali diferencijalni hod uređaja i izvanredan rad kako sa uljima malog viskoziteta tako i sa viskoznim uljima i mastima za podmazivanje. Robusno kućište i kompaktna konstrukcija mogućavaju rad u teškim uslovima kakvi vladaju u železarama, cementarama i na površinskim kopovima. Pritisak aktiviranja kontinualno se podešava , a isporučuje se u koliko se drugačije ne ugovori na minimalnom pritisku.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt