online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Potisni filter – za sisteme podmazivanja mašću

Potisni-filter-10-2650.jpg

Potisni filter namenjen je za sisteme podmazivanja mašću sa mogućnošću rada i u najtežim uslovima. Filter se ugrađuje na cevni vod pri čemu nije bitan njego položaj. Smer proticanja maziva je u pravcu strelice utisnute na telu. Filterski uložak je od žičanog platna velike čvrstoće.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt