online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Pokazivač protoka

Pokazivač protoka namenjen je za ugradnju u sisteme za podmazivanje i hlađenje gde je neophodna kontrola protoka. Kontrola je vizuelna preko skala izbaždarenih u procentima i električna preko induktivnog davača

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt