online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Dvolinijska ručna pumpa za podmazivanje

Rucna-dvolinijska-pumpa-10-2450.jpg

Ručna pumpa za podmazivanje koristi se kod manjih dvolinijskih sistema. Predviđena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Pumpa je klipnog dejstva sa rezervoarom za mazivo koji poseduje vizuelni pokazivač sa tegom i ručnim razvodnikom za prebacivanje magistralnih vodova.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt