online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Hidraulički cilindri

Hidraulicki-cilindar.png

Hidraulički cilindri su izvršni uređaji u hidrauličkim sistemima. Našli su primenu u najtežim uslovima rada kao što su rudnici sa jamskom i površinskom eksploatacijom, železarama, koksarama, cementarama, topionicama, livnicama, građevinskim mašinama, itd. Proizvode se cilindri dvosmernog i jednosmernog dejstva sa prigušenjem i bez prigušenja krajneg hoda kao i plunžeri. Hidraulički cilindri proizvedeni u Fluidotehnic-u odlikuju se kvalitetnim tehničkim rešenjem, kvalitetnompreciznom izradom svih delova i kvalitetnom termičkom i galvanskom obradom. Klipnjače su od visokokvalitetnih materijala i poboljšane na odgovarajuću zateznu čvrstoću, a hromiranje se radi u jednom ili više slojeva u zavisnosti od primene i zahteva kupca a prema svetskim standardima. Zaptivni materijal se koristi od renomiranih svetskih prozvođača pa je samim tim cilindrima obezbeđen i sa te strane dug vek u eksploataciji i male sile trenja.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt