online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Hidrauličke prese

PRESA.png

Hidraulične prese namenjene su za montažu i demontažu raznih mašinskih elemenata sa čvrstim naleganjem (biksne, ležajevi, vođice...) kako u proizvodnim pogonima tako i u servisnim radionicama. Takođe su pogodne za duboko izvlačenje lima, ispravljanje vratila i slično. Zahvaljujući promenama položaja radnog stola po visini i velikog hoda klipa omogućena je obrada deformisanjem pozicija različitih gabarita. Presa je dvostepena sa brzim hodom za primicanje i sporim hodom za presovanje. Ručnim razvodnikom precizno se kontroliše spuštanje odnosno vraćanje klipa. Sila presovanja podešava se prelivnim ventilom max 300 bar. Na zahtev kupca radimo hidraulične prese drugih gabarita i sila presovanja.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt