online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Cilindri malih visina

Cilindri-malih-visina.png

Cilindri malih visina su namenjeni za ostvarivanje velikih sila pri malim hodovima. Zahvaljujući malim gabaritima mogu da se ugrade na mestima gde je prostor veoma skučen. Cilindi su jednosmernog dejstva i mora se strogo voditi računa da se ne prekorači deklarisani hod jer u protivnom može doći do oštećenja i cilindra i zaptivki. Njihova robusna konstrukcija, precizna izrada i kvalitetan zaptivni materijal su parametri za dug vek uređaja. Konstrukciono je rešen da se vraćanje klipa u početni položaj vrši usled tereta. Na zahtev kupca cilindri mogu biti drugih hodova i nosivosti.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt