online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Aktuatori za korekciju poprečnog kretanja transportnih traka

KOMPLET-AKTUATOR-KOREKCIJE-krupno.png
KOMPLET-AKTUATOR-KOREKCIJE.png

Aktuator za korekciju poprečnog kretanja transportnih traka koristi se za automatsku korekciju poprečnog skretanja transportne trake odnosno držanje trake u zadatom dijapazonu kretanja koji odgovaraju postavljenim krajnim detektorima trake. Aktuator radi sinhrono sa startovanjem transportne trake i montira se na prevojnom dobošu. Protok pumpe je moguće menjati čime se direktno utiče na osetljivost, brzinu, reagovanja zakretnih cilindara. Na cilindrima su ugrađeni kontrolno nepovratni ventili koji ne dozvoljavaju popuštanje istih i kontrolišu brzinu kretanja. Po zahtevu kupca aktuator može biti i drugih tehničkih karakteristika. Na isti način moguće je vršiti istovremeno korekciju kretanja i automatsko zatezanje trake bez dodatnih tegova.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt