online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Aktuator 12T/120

agregat-aktuator-PROBA-copy.png

Osnovna namena aktuatora 12T/120 u svim varijantama je ostvarenje sile kojom se vrše otvaranja i zatvaranja određenih ventila, klapni, vrata itd. Upravljanje cilindrom je ručno pomoću ručice hidrauličkog razvodnika, mada na zahtev kupca komandovanje može biti i daljinsko preko elektromagnetnog razvodnika. Ugradbene mere kao i sama hidraulična instalacija prilagođava se konkretnim zahtevima kupca. Po zahtevu kupca aktuator može biti i drugih tehničkih karakteristika.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt