Hidraulični uređaji i sistemi

Hidraulički uređaji i sistemi proizvedeni u Fluidotehnic-u odlikuju se kvalitetnom konstrukcijom, proizvodnjom i projektovanjem gde se vodi računa i o najsitnijim detaljima. Fluidotehnic u svojim razvojno-projektnim biroima i u sopstvenoj proizvodnji u stanju je da izradi uređaje i projektna rešenja kako manje složenih instalacija tako i vrlo složenih hidrauličkih sistema koji služe za razna manipulativna kretanja i upravljanje radom kod teških mašina. U svemu tome veliki deo pažnje se obraća ne samo na funkciju nego i na kompaktnost i dizajn uređaja i sistema.

Zahvaljujući svom kvalitetu i što se u uređaje ugrađuje standardna roba renomiranih svetskih proizvođača Fluidotehnic-ova oprema je prisutna kako u zemlji tako i u inostranstvu u najtežim uslovima rada kakvi vladaju u rudnicima sa podzemnom i površinskom eksploatacijom, čeličanama, koksarama, cementarama, brodogrdilištima, livnicama, hidroelektranama, lukama, građevinskim mašinama...
Uređaji i sistemi pokrivaju sve danas u svetu primenjivane opsege radnih pritisaka sa mogućnošću rada u najnepovoljnijim temperaturnim opsezima od -45 do +45ºC.

Hidraulični uređaji i sistemi

PREUZMITE KATALOG HIDRAULIČKI UREĐAJI I SISTEMI

Zahvaljujući kvalitetu i robusnoj konstrukciji uređaji Fluidotehnic-a našli su primenu u najtežim eksploatacionim uslovima.

NAŠI PROIZVODI SE KORISTE ŠIROM SVETA

Prva lika