Integrisani sistem menadžmenta


Integrisani sistem menadžmenta "FLUIDOTEHNIC"-A čine sistem menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Preko QMS/EMS/OH&S sistema definisali smo poslovne procese i njima upravljamo tako što ih činimo merljivim i kontrolisanim. Primenjujemo svetske standarde kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, kako bi podigli kvalitet proizvoda na što veći nivo, omogućili bezbedan i zdrav rad i kako bi, kao moralni čin, sačuvali zdravu životnu sredinu. To je osnovno načelo poslovne politike "FLUIDOTEHNIC"-a. To znači da upravljanje procesima podiže svest o tome da kvalitet nema alternativu.

QMS – sistem menadžmenta kvalitetom u "FLUIDOTEHNIC"-u je uspostavljen i dokumentovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, EMS – sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015, a OH&S – sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima standarda SRPS OH&S 45001:2018.

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA predstavlja osnovne principe i poslovnu filozofiju direktora "FLUIDOTEHNIC"-a, kao generalno opredeljenje prema kvalitetu, bezbednom i zdravom radu i kao moralnu obavezu prema očuvanju životne sredine.

Politika i ciljevi "FLUIDOTEHNIC"-a su postavljeni tako da podstiču efektivnost i efikasnost integrisanog sistema menadžmenta, uspešnu realizaciju procesa i proizvoda i stalno unapređenje. Preispitivanjem postavljenih ciljeva, korišćenjem dobre poslovne prakse, neprekidnim merenjem učinaka, analizom i poboljšavanjem, težimo da postanemo lideri u svojoj oblasti i da budemo priznati od strane korisnika i društva.