sr en ru

  • Pneum.-pumpa-za-podm.-10-5000.jpg
  • Pneum.-pumpa-za-podm.-10-5000-1.jpg
  • Pneumatski agregat za pojedinačna podmazivanja

    Pneumatski agregat za pojedinačna podmazivanja koristi se kako u servisnim radionicama tako i na terenu gde je prisutan vazduh pod pritiskom. Predviđena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Pumpa je klipnog dejstva i montira se direktno na standardnu bačvu za mast od 200 dm Opremljena je 3. sa 15 m visokopritisnog creva NP8 i pištoljem za podmazivanje sa obrtnim priključkom koji omogućuje nesmetano zakretanje pištolja oko tri ose i na taj način rukovanje pištoljem je veoma lagano bez obzira na veliku krutost creva na visokim pritiscima.

    Serije

    FILTERI